uporabniki spletna_posta

Problematika parkiranja Problematika parkiranja

Protestno pismo Glasu Istre

Društvo Barbariga je v imenu svojih članov na uredništvo Glasa Istre naslovilo protestno pismo zaradi zavajujočega članka objavljenega 5.julija z naslovom” Sud presudio-parkiranje u Barbarigi legalno”.

Članek je pisan enostransko in s svojim naslovom zavaja bralce. Res je, da je ena od številnih tožb končno doživela epilog na drugostopenskem sodišču, vendar je bila na sodbo vložena pritožba na Vrhovno sodišče, saj je sodba sporna iz več vidikov, na sodbo II.stopnje pa čaka še najmanj 19 tožb.

Torej legalnost zaračunavanja parkirnine je še daleč od tega, da bi jo lahko kdor koli razglasili za legalno! Zato ne nasedajte “rumenim” naslovom!

V potrditev tej trditvi vam v prilogi pošiljamo tudi odgovore župana g.Vitasoviča in MUP na pisni vprašanji, ki jih je v imenu Društva nanje naslovil odvetnik Društva.

Ob prejetih pisnih pojasnilih o nezakonitosti zaračunavanja parkirnine v Barbarigi se seveda ponovno postavlja vprašanje, zakaj pristojne službe lokalne skupnosti in države ne ukrepajo in dovolijo, da posamezniki, preko firme B.parking služijo velik denar na račun "premožnih"slovenskih državljanov !

V mestu Vodnjan je cena letne karte za parkiranje 120 kun, v Barbarigi je to cena za en dan!

S tem vprašanjem se bomo v naslednjih dneh pisno obrnili na Mesto Vodnjan in MUP.

Priloga: odgovor g.Vtasoviča in MUP

Priloge:

Obvestilo o sodbi II. stopenjskega sodišča

V teh dneh nas je član Društva, ki je v letu 2015 vložil tožbo zaradi, proti njemu vložene izvršbe neplačane parkirnine obvestil, da je prejel sodbo II.stopenjskega sodišča v Puli.

II.stopenjsko sodišče je v sodbi, izključno na podlagi Zakona o lastništvu, v popolnem nasprotju s sodbo I.stopenjskega sodišča (nanjo se je B.Parking pritožil) presodilo v korist B.Parkinga.
Sodišče je v tem primeru postavilo “lastninsko pravico” posamezne pravne osebe nad pravico:

 • lastnikov apartmajev do skupne rabe zemljišč, ki izhaja iz pogodb o nakupu in prostorskih aktov Mesta Vodnjan,
 • lokalne skupnosti do urejanja prostora in storitev javnega pomena (nadzor parkiranja),
 • lokalne skupnosti do urejanja naselij v skladu s predpisi Mesta Vodnjan (Odredba o Komunalnom redu),

zato bo Društvo svoja prizadevanja za pravično rešitev v skupno korist nadaljevalo. Vsa pravna sredstva še niso izčrpana (Vrhovno sodišče, Ustavno sodišče), prav tako je treba počakati tudi na odločitve II.stopenjskega sodišča v preostalih sodbah. Torej zadeva še ni dokončna!

Vsi tisti, ki prizadevanja Društva Barbariga podpirate še naprej pokažite to z mirnim protestom do dogajanj v naselju in še naprej parkirajte na sicer nekoliko oddaljenih mestih, označenih kot “PROSTO PARKIRANJE” ali na zemljiščih v lasti Mesta Vodnjan (vzdolž javnih cest, kjer ne motite prometa, na območju deponije peska, ob cesti v Betigo….)
Tisti, ki še naprej iz lastnih, sebičnih razlogov nadaljujete z nakupi parkirnih mest ali celo zelenic na račun sosedov in vseh ostalih prebivalcev TN Barbariga, zavestno povzročate v naselju “kaos” in ustvarjate neželjene konfliktne situacije.
NASELJE JE BILO NAČRTOVANO IN IZGRAJENO KOT TURISTIČNO NASELJE S SKUPNO JAVNO INFRASTRUKTURO (prometne površine, parkirišča, zelenice …..) S FINANČNIMI SREDSTVI VSEH PRVIH LASTNIKOV. TAKO NAJ TUDI OSTANE, TUDI ZA VSE NADALNJE LASTNIKE (glej priponko) !

Priloge:

 

P.S.: Besedilo sodbe bomo objavili, če bomo pridobili soglasje za objavo.

Sodbe I. stopenjskega okrajnega sodišča v Puli o nezakonitosti dejavnosti B. Parkinga v TN Barbarigi

Glede na veliko zanimanje za originalno besedilo sodb o nezakonitem zaračunavanju parkirnine in lisičenju osebnih vozil zaradi neplačane parkirnine v TN Barbariga s strani B.Parkinga objavljamo sodbe I.stopenjskega sodišča v Puli, ob soglasju slovenskih udeležencev v tožbah.

Celotna besedila sodb objavljamo tudi zato, ker želimo svoje člane čim bolje informirati in jim posredovati verodostojne argumente na podlagi katerih si Društvo in posamezniki prizadevamo za ponovno vzpostavitev režima prostega parkiranja na javnih površinah v naselju Barbariga. 

 Upamo, da bodo obrazložitve sodb dovolj močan argument, da boste tudi vi naša skupna prizadevanja podprli.

Priloge:

                                                                 

 

Obvestilo o parkiranju v Barbarigi 05 2016

Društvo za skladno bivanje Barbariga si tudi v letu 2016 prizadeva za povrnitev režima prostega parkiranja v TN Barbariga na podlagi dosedaj izrečenih sodb in na podlagi vseh ostalih izjav in stališč lokalne skupnosti in pristojnih institucij iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, da je zaračunavanje parkirnin in lisičenje osebnih vozil s strani B.Parkinga NEZAKONITO. Kot etično sporno je v preteklem letu tudi Odvetniška zbornica Slovenije ocenila ravnanje slovenskih odvetnikov, ki po informacijah, ki jih ima Društvo ne sodelujejo več s B.Parkingom in ne pridobivajo več naših osebnih podatkov in ne pošiljajo spornih opominov.Zato ponovno pozivamo svoje člane in tudi druge lastnike turističnih apartmajev v TN Barbariga, da ne nasedajo zavajujočim in lažnim informacijam, ki jih B.Parking preko svoje mreže somišljenikov širi z namenom nezakonitega „lupljenja“ denarja od lahkovernih tujcev, še posebej slovenskih državljanov. Društvo zato ponovno poziva člane in druge lastnike turističnih apartmajev, da tudi s svojim ravnanjem podpirajo prizadevanje Društva in:

 • NE KUPUJEJO POSAMEZNIH PARKIRIŠČ ali celo ZELENIC, KI SO NE GLEDE NA LASTNIŠTVO, POVRŠINE V JAVNI RABI,
 • NE PLAČUJEJO PARKIRNINE, SAJ JE ZARAČUNAVANJE PARKIRNINE NEZAKONITO,
 • NE PODPISUJEJO „POGODB O NAJEMU PARKIRNEGA MESTA“, SAJ JE TUDI TO ENA OD OBLIK NEZAKONITEGA ZARAČUNAVANJA PARKIRNINE.

Sodišče v Puli je v sodbah razsodilo, da mora B. Parking tožnikom vrniti NEZAKONITO zaračunane stroške parkirnine in lisičenja iz naslednjih, znanih razlogov:

 • B.Parking nima pridobljene koncesije za opravljanje dejavnosti nadzora parkiranja na zemljiščih TN Barbariga, niti dovoljenja lokalne skupnosti za postavitev kioska za ta namen,
 • B.Parking nima soglasja Ministrstva za notranje zadeve za izvajanje nadzora parkiranja,
 • B.Parking nima veljavne zakupne pravice za zemljišča na območju TN Barbariga , ker G.U.Barbariga, kot solastnik zemljišč ni pridobil soglasja vseh ostalih solastnikov, ter da,
 • B.Parking z izvajanjem nadzora parkiranja in zaračunavanja krši tudi ustavno pravico „dostopa do javnih storitev za vse pod enakimi pogoji“, ki velja za eno od osnovnih pravic državljanov v državah Evropske skupnosti in da,
 • B.Parking z blokiranjem vozil krši pravice fizičnih in pravnih oseb do mirnega uživanja privatne lastnine.

Kljub sodbam sodišča in v sodbah navedenih pravnih dejstev pristojne institucije R Hrvaške še NE ukrepajo USTREZNO, vendar v nedogled to ne bo šlo! Do takrat pa ne dovolimo, da nas grabežljivi posamezniki z ustrahovanjem in širjenjem neresnic ponižujejo in goljufajo na vsakem koraku.
Odločitev je sicer vaša, vendar je čas, da tudi na počitnicah “VKLOPITE RAZUM in POGUM!

P.S: Podrobnejše informacije o sodbah dobite na spletni strani Društva (www.drustvobarbariga.net)
Pravne utemeljitve:

 1. 5.člen, prvi odstavek, tč. 6 Zakona o varnosti prometa na cestah, ZSPC (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13): skupnosti lokalne in regionalne uprave v skladu z določbami tega zakona in s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve urejajo promet na svojem območju tako, da določajo parkirne površine in način parkiranja, prepovedi parkiranja in mesta omejenega parkiranja,
 2. 5.člen, 11.odstavek ZSPC določa: “Nadzor parkiranja vozil na območjih na katerih je parkiranje časovno omejeno opravljajo pravne osebe, ki jih določi lokalna skupnost”,
 3. Odlok o opravljanju komunalne službe ( (Sl. Novine Grada Vodnjana 7/13) v 3.členu, prvem odstavku določa:” Poleg komunalnih storitev iz 2.člena tega Odloka , bo družba CONTRADA d.o.o. na območju Mesta izvajala še sledeče komunalne storitve:....2.vzdrževanje parkirišč in zaračunavanje parkirnine..”
 4. Odlok o komunalnem redu - 2.člen določa:” Javne površine v smislu tega odloka so vse površine, ki se neodvisno od lastništva namenjene za koriščenje nedoločenega števila oseb. Kot javne površine ...se podrobno navajajo: 1…...parkirišča, obračališča, pločniki....,2. zelene površine: zelenice, ..posamezna drevesa in skupine dreves..”
 5. 3. in 16.člen Ustave R Hrvaške, na podlagi 1.člena Protokola 1, Pogodbe Evropske skupnosti določa, da ima vsaka fizična ali pravna oseba pravico do mirnega uživanja privatne lastnine in ne sme biti pri tem ovirana, razen v primeru javnega interesa, in še to samo pod pogoji , določenimi z zakonom in splošnimi načeli mednarodnega prava,
 6. 41.člena Zakona o lastništvu in drugih stvarnih pravicah solastnikov nepremičnin določa da mora solastnik nepremičnin pred oddajo zemljišč v zakup, pridobiti soglasje ostalih solastnikov.

Tudi trgovsko sodišče v Pazinu ovrglo tožbo B.Parkinga d.o.o.

Sprejeta je bila še ena zavrnitvena tožba, ki jo je vložil notar in poskušal z izterjavo izsiliti plačilo parkirnine.
Sodišče v Pazinu je tožbo proti slovenski pravni osebi zavrnilo, s podobno obrazložitvijo nezakonitega početja B.Parkinga d.o.o., kot je to storilo Občinsko sodišče v Puli!
V vsaki pravni državi bi bilo nezakonito početje, kot ga opravlja B.Parking, takoj odpravljeno! Upamo, da bo tako tudi v tem primeru !
Zavisi tudi od ravnanja nas lastnikov apartmajev. Zato ne nasedajte več grožnjam, raznim pritiskom in ukanam !
Koristite »svoje parkirno mesto« tako kot že vse od nakupa apartmajev dalje ! Ne posegajte po sosedovem parkirišču ! Ignorirajte tudi lastnike, ki so si prilastili po dva parkirišča !

 

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Ulica v Kokovšek 58, 1231 Črnuče, Slovenija

info@drustvobarbariga.net

GSM: 051-318-200 ali 031-666-102

http://www.drustvobarbariga.net/