uporabniki spletna_posta

Novice Novice

OPOZORILO-za vsak slučaj

Davčna uprava Republike Hrvaške je sporočila, da so elektronska sporočila o izterjavah s strani davčne uprave, ki jih v zadnjih tednih prejemajo nekateri hrvaški državljani lažna in naj jih eventuelni prejemniki ne odpirajo. Davčna uprava obvestila pošilja izključno po pošti.

Poročilo s srečanja članov Upravnega Odbora DRUŠTVA BARBARIGA

Oktober 2017

Ob koncu jesenskega obdobja 2017 smo se v razširjeni sestavi srečali člani UO Društva in nekateri člani, da pregledamo in ocenimo letošnje aktivnosti, postavimo cilje in prioritete za nadaljnje delo in premislimo kako naprej.

Kot zaključek srečanja lahko navedemo predvsem naslednje ugotovitve :

Delovanje Društva v letu 2017:

V letu 2017 so bile aktivnosti namenjene predvsem informiranju članov, intervenciji glede ureditve požarne varnosti ter spremljanju novih prostorskih načrtov za naselje in okolico.

Stanje v naselju:

Plaže Barbarige očitno postajajo aktualne, zato so se določene stvari začele počasi izboljševati tudi nam v korist ( plaža, šetnica...) , tudi urejanje samega naselja se izboljšuje (košnja 2x v sezoni!, odvoz smeti, ...). Ostaja pa problem odstranitve ali nadomestitve velikih dreves, ureditve odlagališč odpadkov, informiranje obiskovalcev (oglasna deska Društva).

Sodni postopki:

Številni sodni postopki v zvezi s parkirišči so na različnih stopnjah obstali. Večina sodb v zvezi s "pri posestovanjem" se rešuje v škodo tožnikom, tožbe v zvezi z nezakonitostjo zaračunavanja parkirnine in lisičenjem, kjer pravne podlage kažejo v prid tožnikom, pa so obstale na drugi stopnji ali celo na Vrhovnem sodišču. Vsekakor zgodba še ni končana...

Parkirni prostori:

Kupovanje parkirnih prostorov, kakor tudi spreminjanje namembnosti zelenih površin se iz različnih razlogov nadaljuje. To pomeni nadaljnje zmanjševaje javnih površin, povečevanje potenciala medsebojnih konfliktov med lastniki apartmajev, ter slabšanje bivalnih razmer v naselju. Kupovanje pa predvsem pomeni polnjenje bančnega računa firmi, ki je že več let tik pred stečajem, jo bremenijo številne hipoteke in ji dohodki iz naslova “parkirnin in parkirišč” predstavljajo edini vir dohodka in zagotovitev obstoja. Zato tisti, ki ste se za nakup kljub vsemu odločili, bodite pozorni na stanje firme, na možnost stečaja ali vpisa hipotek.

Kljub vsemu je še vedno veliko tudi tistih, ki se nakupu zavestno odrekajo in parkirajo na javnih površinah v lasti Mesta Vodnjan, pa ne zato ker jim tako svetuje Društvo, temveč zato ker vedo, da je tako prav.

Nadaljnje delovanje Društva:

V razpravi so bila mnenja predvsem naslednja:

Društvo je edini organiziran zastopnik skupnih interesov lastnikov turističnih apartmajev v Barbarigi in kot tako, zaradi svojega večletnega delovanja tudi priznano s strani predstavnikov Mesta Vodnjan in njegovih javnih služb.

Društvo hrani pomemben arhiv dokumentov in informacij o nastajanju naselja in aktualni problematiki, ki predstavlja pomembno izhodišče za nadaljnje reševanje problematike javnih površin v naselju.

Društvo predstavlja pomemben vir verodostojnih informacij za obstoječe in bodoče lastnike v zvezi z vsako dnevnimi problemi, kakor tudi z najbolj aktualno problematik rabe javnih površin, ki še daleč ni končana in lahko v bodoče prinese še številne nove razplete in probleme.

Društvo ima lahko v bodoče pomembno vlogo pri zastopanju interesov lastnikov nadaljnjem prostorskem razvoju naselja in okolice (gradnja hotela, pozidava zelenih površin , urejanje plaže....).

Zaključek:

Iz navedenih razlogov je Društvo kljub razmeram, ki vladajo na Hrvaškem in kljub določenim dobronamernim odločitvam, ki pa so se kasneje na žalost izkazale za neustrezne in jih nekateri Društvu očitajo, kot zavajujoče, do sedaj opravičilo svoj obstoj. Nadaljnji obstoj Društva je ravno zaradi "nedokončanih pravnih zadev" in novih prihajajočih zadev več kot utemeljen.

Vendar, da bi Društvo delovalo, kot želeno še naprej, bi bilo potrebno zagotoviti veliko večje število aktivnih članov. Zato, tisti, ki ste pripravljeni aktivno prispevati k delu Društva kontaktirajte nas na e naslov društva.

 

Priloge:

- Priloga 1

clanek_06.12.2017
clanek_06.12.2017 clanek_06.12.2017

- Priloga 2

Pismo člana:

Spoštovani

V naši družini smo več letni člani društva, zato se mi je zdelo prav, da vam napišem, kaj se dogaja v našem "kvartu" glede parkirnih prostorov. Od večih sosedov, ki so govorili z mano, se zanimali in tudi kupili parkirišče. Razlog za nakup parkirišča je običejno ta, da se bojijo, da jim ga ne bo nekdo drug speljal, saj leži tik ob ali za njihovim apartmajem. Vprašal sem jih, pa ste sedaj lastniki parcele in imate parcelno številko - odgovor je bil, ne, smo pa solastniki 12 ali npr. 14 parkirišč, ki so pod eno parcelno številko. Pa rečem - kaj če gre GU Barbariga v stečaj, kaj bo s stečajno maso tega podjetja, katere del so tudi parkirišča.

Pa večina pravi, da imajo vsega zadost in želijo biti mirni in brez pritiskov, kazni, lisic, parkirati na "svojem" parkirnem prostoru. Pravijo tudi, da je društvo Barbariga "umrlo", da so bile laži in prazne obljube, da je realnost taka, da če želijo imeti svoj parkirni prostor, ga morajo kupit od kogar koli že.

Naš sosed na levi se je ravno tako zanimal za nakup, bil je v Puli in komajda našel gospoda za prodajo. Naslov, ki so mu ga dali v parkirni hišici v Barbarigi sploh ni pravi, saj je na tem naslovu pisarna nekega odvetnika, ki z vsem nima nič.

Cena za parkirni prostor trenutno (ta se stalno spreminja) znaša 210Evr za kvadratni meter brez davka. Kvadraturo določijo oni in je npr. za naš p.prostor 13,4 m2, čeprav ta meri skoraj 10 m2.

Sosed se je odločil, da ne bo kupil parkirišča, sploh, ker ne bo 1/1 lastnik, temveč le solastnik.

Ko me vprašajo, zakaj ne kupimo parkirišča pravim - ne morem, srce mi ne da, da bi kupoval od takih ljudi, ki so po moje na grd, in nepravilen način prišli do premoženja, ki je itak pripadalo lastnikom apartmajev že od začetka.

Mi še vedno vztrajamo, kar bi si pa želel je, da bi društvo bolje obveščalo člane o trenutnem stanju na tem področju, saj novic že nekaj časa ni bilo.

Če društvo zares umira in nima moči, da bi vztrajalo, mi je pa zelo žal, saj je bil namen našega članstva ravno to, da se v društvu povezujemo in si pomagamo.

LP Uroš Ogrin

Podaljšan rok za prijavo nelegalnih gradenj

Hrvaški parlament je na predlog poslanca Antona Klimana podaljšal rok za vložitev zahtevkov za legalizacijo nezakonitih gradenj do 30.junija 2018. Pri tem so napovedali tudi povečan nadzor nad nezakonitimi gradnjami. Torej tisti, ki ste rok zamudili iz kakršnega že razloga, imate možnost, da to naredite naknadno.

V pomoč vam je na voljo povezava na “Vodič za legalizacijo”.

Požarna varnost v TN BArbariga

Že vrsto let Društvo pisno in ustno opozarja tako predstvanike mesta Vodnjan, kot poveljnika gasilske enote Vodnjan na nedelujočo hidrantno mrežo v naselju, kar pomeni, da je v primeru požara gašenjei mogoče le v omejeni meri.

Tudi letos spomladi smo zahtevo ponovili, vendar brez odziva. Zato smo sredi julija, ko so po obali divjali požari, posredovali prijavo o nezadostni požarni zaščiti v naselju še na inšpekcijske službe,pristojne za požarno varnost (priloga).

Na naše presenečenje so se razmeroma hitro odzvali z ugotovitvijo, da v naselju ni zagotovljene osnovne predpisane požarne opreme in pristojni službi ( Vodovod Pula) naložili odpravo pomanjkljivosti.

Na naše še večje presenečenje pa se dela na obnovi hidrantne mreže tudi v resnici izvajajo.

Po vseh letih vsaj nekaj spet vzpostavljajo v prvotno stanje.​

hidrant
hidrant hidrant

Priloga:

- Dopis na Inspektorat ​ ​unutarnjih ​ ​​ ​poslova ​ ​​ ​R ​ ​Hrvatske >>>

Kaj je novega v Barbarigi to poletje?

NOVA CESTNA POVEZAVA DO BARBARIGE:
Po več kot 25 letih je končno dočakala asfalt tudi cestna povezava iz lokalne ceste Bale -Vodnjan v Barbarigo. Z njo si boste precej skrajšali pot tako proti domu, kakor tudi v Vodnjan in Pulo, predvsem pa obšli Peroj. Pazite pa, saj bankine niso najbolje utrjene!

20170620 1
20170620 1 20170620 1

NASELJE: preko zime so bile po naselju nameščene nove svetilke, na začetku junija so bile pokošene vse zelenice. Smeti sicer odvažajo redno, vendar še vedno ostaja problem “neustreznega odlaganja” odpadkov, tako na otokih za odpadke, kakor tudi po okolici naselja.
Nekatere stvari je pač treba, odpeljati na zbirališča odpadkov!
Tudi neurejeni in zapuščeni nadstreški naselju niso v ponos, zato tisti, ki ste jih postavili, če niso več v vaši uporabi, odstranite jih v celoti ali vsaj strgane ponjave.

PARKIRANJE :Najbolj bi bili seveda veseli, če bi lahko sporočili, da naselje Barbariga in njeni stanovalci niso več v primežu koruptivnih hrvaških mlinov, a na žalost tudi letos, že od začetka junija B.Parking pobira parkirnino. Da ne boste imeli izgovora, da nimate pri sebi dovolj kun, vam bo v pomoč celo nov bankomat, postavljen neposredno poleg nezakonito postavljenega kioska B.Parkinga !!!???.
Veliko parkirnih mest je seveda pokupljenih, tudi “ jasno in glasno” označenih in zaveriženih, da se razume, kar patetičnost cele žalostne zgodbo Barbarige in njenih lastnikov še povečuje. Kljub vsem pritiskom pa je še vedno tudi veliko razumnih lastnikov apartmajev, ki nasilju in korupciji niso podlegli in se zato s problemom parkiranja niti dosti ne obremenjujejo, avto pač odpeljejo na mesta, ki niso v lasti G,U. Barbarige in v miru uživajo dopust.

PLAŽA: Na plaži je letos nekaj novosti. Na osrednji plaži vihra “Modra zastava” - znak da plaža izpolnjuje kriterije mednarodne zveze za okoljsko vzgojo (http://www.modrazastava.si/kriteriji) . Če je znak Modre zastave upravičen na plaži v Barbarigi pa boste lahko presodili sami !!?? Plaža pa je letos res v večji dolžini označena z bojami tako, da bo plavanje malo bolj varno pred plovili, varnih dostopov v morje še vedno ni, zadostnega števila tušev, stranišč ali pitne vode tudi ne. Zahtevamo morda preveč za turistično območje I.kategorije ?

20170620 3
20170620 3 20170620 3

Največja pridobitev letošnje sezone pa je gotovo “šetnica”, z gramozom posuta utrjena sprehajalna pot ob obali vse do starega pomola. Morda bomo drugo leto dočakali tudi tlakovano in razsvetljeno pot.
Vzdolž celotne obale, kjer se kopamo so tudi letos nameščene vreče za smeti, ki jih redno prazni “vzdrževalec”, zato ne bi bilo nič odveč, da jih uporabljate, tako bo plaža čista in prijetna za vse !!!!

20170620 2
20170620 2 20170620 2

Tisti, ki ste se imeli navado kopati v zalivu pri Radi, pa boste razočarani, travnik je zagrajen, dostop omejen …….????

Če se boste torej tudi letos vrnili v Barbarigo vam kljub vsemu želimo lepe počitnice !

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Ulica v Kokovšek 58, 1231 Črnuče, Slovenija

info@drustvobarbariga.net

GSM: 051-318-200 ali 031-666-102

http://www.drustvobarbariga.net/