uporabniki spletna_posta

Vabila Vabila

Čistilna akcija plaže in okolice naselja Barbarige

O B V E S T I L O

DRUŠTVO ZA SKLADNO BIVANJE BARBARIGA V SODELOVANJU S
KOMUNALNO SLUŽBO OBČINE VODNJAN IN TURISTIČNO ZVEZO OBČINE VODNJAN

OBVEŠČA VSE LASTNIKE STANOVANJ IN APARTMAJEV, DA ORGANIZIRAMO:

ČISTILNO AKCIJO PLAŽE IN OKOLICE NASELJA B A R B A R I G E

ČISTILNA AKCIJA BO V SOBOTO, 30. APRILA 2016 OD 9 DO 12,00 URE

ZBORNO MESTO: Ob 9 uri na obali Porto Maricio pod trgovino »Puljanka«

Vaša udeležba je pot k uspehu za čistejše bivalno okolje.

Dobro voljo prinesite s seboj, PVC vreče in rokavice zagotovi organizator.

Barbariga, 15. aprila 2016

Društvo za skladno bivanje Barbariga
Upravni odbor

 

 

O B A V J E S T

DRUŠTVO ZA SKLADNO BIVANJE BARBARIGA U SUDJELOVANJU SA

KOMUNALNOM SLUŽBOM GRADA VODNJANA I TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA VODNJANA

OBAVJEŠTAVAMO SVE VLASNIKE STANOVA I APARTMANA DA ORGANIZIRAMO:

AKCIJU ČIŠĆENJA PLAŽE I OKOLINE NASELJA B A R B A R I G E

AKCIJA ČIŠĆENJA OBAVIT ĆE SE U SUBOTO 30. TRAVNJA 2016 OD 9 DO 12,00 SATI

ZBORNO MJESTO: U 9 sati na obali Porto Maricio ispod Trgovine »Puljanka«

Vaše učešće put je k uspjehu čistog boravišnog okoliša !

Dobru volju donesite sa sobom, PVC vreće i rukavice osigurati će organizator.

Barbariga, 15.travnja 2016

Društvo za skladno bivanje Barbariga
Upravni odbor

Čistilna akcija plaže in okolice naselja Barbariga

ORGANIZATOR:  Društvo za skladno bivanje Barbariga v sodelovanju z občino Vodnjan in Turistično zvezo Vodnjan

NAMEN:

 • akcija je namenjena ohranjanju čiste narave, medsebojnemu spoznavanju, in prijetnemu druženju,
 • naravo očistiti vseh smeti in navlake (smeti, PVC, razno embalažo in kosovni odpad).
SREDSTVA: plastične vreče, rokavice in namestitev kontejnerjev priskrbi organizator.
IZVEDBA: formira se 15 do 20 ekip z vodiči. Vsaka ekipa šteje od 5-10 udeležencev.
ČAS ZAČETKA:

30. Aprila 2015 ob 9 uri. Akcija traja do 12 ure.

Po zaključku akcije se vsi udeleženci ponovno zberejo na startnem mestu.

ZBORNO MESTO: Dobimo se ob 9 uri na obali »PORTO MARICIO« pod trgovino Puljanka.

OBSEG ČIŠČENJA:

 

 • Čisti se plaža naselja Barbariga, okolica naselja Barbarige, vse levo od pomola Porto Maricio proti čistilni napravi, desno od pomola proti FKK plaži in vse ob obali do pomola na rtu Stare Barbarige.
 • Ves odpad se zbira v PVC vreče in odnese v za to pripravljene kontejnerje oz.zbirna mesta,
 • Po naselju se čisti ves kosovni in zeleni odpad, katerega se odvaža na za to določena mesta ( glej novi red odvoza smeti v Barbarigi),
 • Gradbeni odpad morajo iz naselja odstraniti izvajalci posameznih del do 29. Aprila 2015. Za to odstranitev so odgovorni tudi lastniki apartmajev, ki so apartmaje obnavljali.

Načini informiranja lastnikov:

 • objava na internetu in v Glasu Istre,
 • s plakati po naselju,
 • pisna obvestila po avtomobilih itd.
Po zaključeni akciji se vsi udeleženci ponovno zberemo na zbornem mestu, kjer si bomo okrepčali želodce s pasuljem, nazdravili s primerno tekočino in izmenjali koristne informacije:
 • informacija o odlagalnih mestih za kosovni in zeleni odpad,
 • namestitev košev za smeti ob obali kjer ni kontejnerjev in njihovo tekoče čiščenje,
 • namestitev oglaševalne vitrine pred recepcijo Barbarige turista,
 • izdelava in namestitev opozorilnih napisov o vzdrževanju čistoče in zelenih površin v naselju ter celotnem delu obale,
 • drugi predlogi za izboljšanje okoljevarstvenega stanja.
Vaša udeležba je pot k uspehu za čistejšo plažo in naselje Barbarige z okolico.
Barbariga, 16.April 2015.

Upravni odbor

Društvo za skladno bivanje Barbariga

VAbilo 10. redni občni zbor Društva za skladno bivanje Barbariga

V skladu s 12.členom Pravil Društva za skladno bivanje Barbariga in sklepa s 25. seje upravnega odbora sklicujem 10. redni letni občni zbor članov Društva za skladno bivanje Barbariga, ki bo v petek dne 27. 03. 2015, ob 16.30 uri v Ljubljani-Črnuče, Dunajska 367 (v dvorani Kulturnega doma četrtne skupnosti Črnuče).

DNEVNI RED:

01. Otvoritev zbora članov in pozdrav udeležencev,

02. Izvolitev delovnih teles zbora: delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije,

03. Poročilo verifikacijske komisije,

04. Poročila o delu društva v letu 2014 (predsednika, tajnika, blagajnika, NO in DK),

05. Razprava po poročilih in sprejem sklepov za leto 2014,

06. Predlog in potrditev programa dela za leto 2015,

07. Predlog in potrditev finančnega načrta za leto 2015,

08. Predlog in potrditev višine članarine za leto 2015-2016,

09. Informacija o poteku vseh tožbenih postopkov,

10. Volitve organov društva za 4. letno mandatno dobo 2015-2019 (Predsednika, podpredsednike, tajnika, blagajnika, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo),

11. Razno: vprašanja udeležencev zbora,

12. Zaključek uradnega dela zbora.

Prosimo, da se občnega zbora zanesljivo udeležite in pričakujemo vaše aktivno sodelovanje.

Zbor je sklepčen, če je ob napovedani uri prisotnih najmanj polovica članov Društva za skladno bivanje Barbariga ali, če je 30 minut po napovedanem času prisotnih vsaj 35 članov (17.člen Pravil). Glasovalno

pravico imajo le člani, ki so že izpolnili pristopno izjavo in poravnali članarino.

Uro pred začetkom občnega zbora lahko tudi izpolnite pristopno izjavo in poravnate članarino za tekoče leto 2015 in zaostanke iz preteklih let.

Lepo pozdravljeni !

Ljubljana, 16.03.2015

                                                                                                                    Predsednik:

                                                                                                                     Viktor ZADNIK l.r.

Poziv 10. redovni godišnji opći zbor članova Društva za skladno bivanje Barbariga

 

Sukladno sa 12. člankom Pravila Društva za skladno bivanje Barbariga i zaključaka 25. radnog sastanka upravnog odbora sazivam 10. redovni godišnji opći zbor članova Društva za skladno bivanje Barbariga, upetak dana 27. 03. 2015, u 16,30 sati u Ljubljani-Črnuče,  Dunajska 367 (u dvorani Kulturnog doma kvartne zajednice Črnuče).

 

DNEVNI RED:

01. Otvaranje zbora članova i pozdravna dobrodošlica ,

02. Izbor radnih tijela: radnog predsjedništva, zapisničara, dva ovjerovatelja zapisnika i verifikacijske komisije,

03. Izvještaj verifikacijske komisije,

04. Izvještaj o radu društva u 2014 godini (predsjednika, tajnika, blagajnika, NO i DK)

05. Razprava i prihvačanje izvješća za 2014 godinu,

06. Prijedlog i prihvačanje programa rada za 2015 godinu,

07. Prijedlog i prihvačanje financijskog nacrta za 2015 godinu,

08. Prijedlog i prihvačanje višine članarine za razdoblje 2015-2016,

09. Informacija o stanju svih tužbenih postupaka,

10. Izbori radnih tjela društva za mandat 4. Godine 2015-2019 (predsjednika,podpedsjednika, sekretara, blagajnika, Ćlanova upravnog odbora, nadzornog odbora i disciplinske komisije),

11. Razno: upiti ućesnika zbora,

12. Zvanični zaključak rada zbora.

Molimo, da na zbor obavezno dođete te oćekujemo vašu aktivnu sudjelovanje sa sugestijama i prijedlozima.

Zbor može donositi odluke, ako bude prisutna najmanje polovina članova društva,

odnosno aku bude prisutno najmanje 35 članova posije 30 minuta od zakazanog vremena za početak rada zbora (17.članak Pravila). Pravo glasa imaju samo članovi, koji su ispunili pristupnu izjavu i platili članarinu.

Prije početka zbora mogu se ispuniti pristupne izjave i platiti članarinu za 2015 godinu i ev.zaostatak

proteklih godina aku to več niste učinili.

Ljepo pozdravljeni !

Ljubljana, 16.03.2015                                                                                    Predsjednik:

                                                                                                                     Viktor ZADNIK l.r.

Čistilna akcija 2014

Tako kot že nekaj let , organiziramo skupaj s Turistično zvezo Vodnjan, tudi letos čistilno akcijo.

Obalo in naselje Barbariga bomo čistili v soboto 2.maja.

Pričetek bo ob 9 uri, ko se bomo zbrali ob obali pri bifeju Daniela.

Pred pričetkom nas bo pozdravila direktorica Turističnega društva g. Morena Smoljan Makragić in predstavnik našega društva.

Za rokavice, vrečke in odvoz smeti bo poskrbljeno.

Po končani akciji bo prilika, da se ob malici tudi kaj pogovorimo !

Vabljeni v čim večjem številu !

Predsednik društva Viktor Zadnik

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Ulica v Kokovšek 58, 1231 Črnuče, Slovenija

info@drustvobarbariga.net

GSM: 051-318-200 ali 031-666-102

http://www.drustvobarbariga.net/